The life of a whistleblower: Roelie Post

5 May 2018

Source: VPRO

Adoption from abroad is increasingly being questioned. The research program Zembla recently paid attention to corruption in adoptions from Sri Lanka, and on television in April was the Dutch documentary drama ‘Exportbaby’, about corruption in adoptions from Uganda. Last year, the Council for Criminal Justice Application and Youth Protection advised to ban adoption from abroad.

One of the first to uncover corruption scandals was Roelie Post, an official at the European Commission in Brussels. In the late nineties she worked for the EC on the issue of children’s rights in Romania. They had to be resolved before Romania’s accession to the EU was possible.

Post was faced with opposition and threats that are so serious that she is now living in hiding in a village in the north of the Netherlands and that she has a long-standing conflict with her employer, the EC. It does not recognize her as a whistleblower and threatens with punitive measures.

Roelie Post tells her story in Argos.

===================================

Adoptie uit het buitenland staat steeds meer ter discussie. Het onderzoeksprogramma Zembla besteedde recent aandacht aan corruptie bij adopties uit Sri Lanka, en op de televisie was in april het Nederlandse docu-drama ‘Exportbaby’, over corruptie bij adopties uit Oeganda. Vorig jaar adviseerde de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming om adoptie uit het buitenland te verbieden.

Een van de eersten die corruptieschandalen aan het licht bracht was Roelie Post, ambtenaar bij de Europese Commissie in Brussel. Eind jaren negentig werkte zij voor de EC aan de problematiek van de kinderrechten in Roemenie. Die moesten opgelost voordat toetreding van Roemenie tot de EU mogelijk was.

Post kreeg te maken met tegenwerking en bedreigingen die zo ernstig zijn dat ze inmiddels ondergedoken leeft in een dorpje in het noorden van Nederland en dat ze een slepend conflict heeft met haar werkgever, de EC. Die erkent haar niet als klokkenluider en dreigt met strafmaatregelen.

In Argos vertelt Roelie Post haar verhaal.