Brandpunt reporter investigates adoptions from Bulgaria (2015)

October 18, 2015, 22:35 to 23:10 uur NPO 2
(Translation from Dutch)

Bulgaria is the leading source of adoptive children for the Netherlands and other Western countries. Does this process takes place according to the rules or is it child trafficking? Brandpunt reporter examines the practice.

Reporter Myrthe Buitenhuis investigated for this broadcast of Brandpunt reporter. According to international conventions adopted children may only be placed abroad if no one wants them in their own country. Those are the rules. But how does it work in practice?

Increased prosperity
The number of international adoptions decreases internationally since years. With increasing prosperity in many countries, the supply of children plummeted. Moreover, due to all kinds of scandals adoptions got a bad reputation. Research by the US authorities estimates that in China alone every year 20,000 children were abducted and then sold.

————————————————————

Brandpunt reporter onderzoekt adoptie uit Bulgarije(2015)
18 oktober 2015, 22:35 – 23:10 uurNPO 2
INFORMATIEF Bulgarije is de belangrijkste bron van adoptiekinderen voor Nederland en andere Westerse landen. Verloopt dit proces volgens de regels of gaat het feitelijk om kinderhandel? Brandpunt reporter onderzoekt de praktijk.

Verslaggever Myrthe Buitenhuis onderzocht het voor deze uitzending van Brandpunt reporter. Volgens internationale verdragen mogen adoptiekinderen pas naar het buitenland als niemand ze in eigen land wil hebben. Dat zijn de regels. Maar hoe werkt het in de praktijk?

Toegenomen welvaart
Het aantal adopties neemt internationaal al jaren af. Door toegenomen welvaart in veel landen is het aanbod van kinderen sterk gedaald. Bovendien is adoptie door allerlei schandalen in een kwaad daglicht komen te staan. Onderzoek van de Amerikaanse overheid schat dat alleen al in China jaarlijks 20.000 kinderen werden ontvoerd en vervolgens verkocht.