Adoption, market of corruption and happiness

6 October 2012
Adoption is a possibility for parents to get a child. But adoption is also business and the adoption market is sensitive for corruption. Children are being stolen, money is paid. The biological parents who relinquish, often don’t understand what adoption means.

The last years the adoption industry moved to the African countries where it is easy to find young and healthy children. But also there people are being guilty of mal practices. Last Thursday Secretary of State Teeven prohibited adoptions from Uganda.
Why are there all the time new corruption scandals appearing in the adoption market? Are adoption agencies willing to hear about mal practices? Is monitoring of adoption procedures in faraway countries possible?

Argos about adoption, a market of corruption and happiness. Presentatie: Max van Weezel

The programme is online – in Dutch language:

——————————————————————————————————————————–
6 oktober 2012- Adoptie, markt van corruptie en geluk
Adoptie is een mogelijkheid voor ouders om toch aan een kind te komen. Maar adoptie is ook business en de adoptiemarkt is gevoelig voor corruptie. Kinderen worden geroofd, er wordt voor kinderen betaald. De biologische ouders die afstand doen, begrijpen vaak niet wat adoptie inhoudt.
De laatste jaren wijkt de adoptie-industrie vooral uit naar Afrikaanse landen waar het gemakkelijker is jonge, gezonde kinderen te vinden. Maar ook daar maken mensen zich schuldig aan wanpraktijken. Afgelopen donderdag verbood staatssecretaris Teeven van Justitie adopties uit Oeganda.
Waarom duiken er steeds nieuwe corruptieschandalen op in de adoptiemarkt? Willen adoptieorganisaties wel weten van de misstanden? Is controle van adoptie-procedures in verre landen mogelijk?

Argos over adoptie, een markt van corruptie en geluk

Presentatie: Max van Weezel

Enkele uren na uitzending te beluisteren:

Podcast: Speel af in een nieuw venster | Download (0.0KB)