Adoptie uit Afrikaanse landen onder de loep

Adoptie uit Afrikaanse landen onder de loep

Onjo 18 oktober 2012

Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) stelt Kamervragen aan de staatssecretaris van veiligheid en justitie over adoptie uit Afrikaanse landen. Dit doet hij naar aanleiding van de uitzending van Argos ‘Adoptie een markt van corruptie en geluk’.

‘Je ziet toch dat adoptie, wat op zichzelf goed voor het kind en de adoptie ouders kan zijn, heel snel verwordt tot kinderhandel. En dat is een van de vreselijkste misdrijven die er kunnen plaatshebben. Ik ben er erg van geschrokken. Er moet wat gebeuren,’ zo reageerde Recourt in de uitzending van Argos op het onderzoek dat het radioprogramma deed.

In de Argos reportage kwam naar voren dat de adoptiemarkt zeer gevoelig is voor corruptie. Kinderen worden geroofd en er wordt voor kinderen betaald. De biologische ouders begrijpen niet altijd  wat adoptie precies inhoudt, wat voor schrijnende taferelen zorgt. Argos berichtte dat adoptie-organisaties steeds meer uitwijken naar landen in Afrika waar het makkelijker is gezonde jonge kinderen te krijgen.

Staatssecretaris Teeven nam recentelijk maatregelen. Hij verbood adopties uit Oeganda. Recourt is het daar mee eens. ‘Dat vind ik een hele goede stap. Er is eigenlijk geen andere keuze,’ aldus het Tweede Kamerlid. Recourt is echter van mening dat er meer moet gebeuren en stelt Teeven daar nu Kamervragen over. Lees de vragen van Recourt hier.