Arib wants clarity on adoption from Ethiopia

11 January, oral questions – Fake adoption papers and parents who under false pretentions relinquish their children. Arib (PvdA) aks clarity about these ‘horrible’ adoption practices in Ethiopia. According to minister Opstelten (Justice) there is no reason to interfere: “Each signal of child trafficking is reason for investigation.”

Parents in Ethiopia get the promiss that their children will get a good future and come back when they are 18 year. The Brandpunt-broadcast of 9 January reported on adoption practices in Ethiopia. That is child trafficking under the pretext of adoption, means Arib. If it were up to her, minister Opstelten should investigate into such practices. But for the minister there is no reason to reconsider the adoption relation between the Netherlands and Ethiopia, as extra measures have been taken.

========================================================================= 

Arib wil opheldering over adoptie uit Ethiopië

11 januari, mondelinge vragen – Vervalste adoptiepapieren en ouders die onder valse voorwendsels hun kinderen afstaan. Arib (PvdA) vraagt opheldering over deze “vreselijke” adoptiepraktijken in Ethiopië. Volgens minister Opstelten (Justitie) is er geen reden om in te grijpen: “Elk signaal van kinderhandel is aanleiding voor onderzoek.”

Ouders in Ethiopië krijgen de belofte dat hun kinderen een goede toekomst krijgen en weer terug mogen als zij 18 zijn. De Brandpunt-uitzending van 9 januari maakte gewag van adoptiepraktijken in Ethiopië. Dat is kinderhandel onder het mom van adoptie, meent Arib. Als het aan haar ligt, stelt minister Opstelten een onderzoek in naar dergelijke praktijken. Maar voor de minister is er geen aanleiding om de adoptierelatie tussen Nederland en Ethiopië te heroverwegen, omdat er al extra maatregelen zijn genomen.