Adoptionsstop fra Indien ophævet

Source: http://www.familiestyrelsen.dk
2007-10-05

Det midlertidige stop for adoptioner fra Indien, som blev indført i juni, ophæves i dag. Det har familie- og forbrugerminister Carina

Christensen besluttet på baggrund af anbefalinger fra Familiestyrelsen.

Familie- og forbrugerminister Carina Christensen siger:

”Jeg har i dag ophævet det midlertidige stop for adoptioner fra Indien. Det gør jeg på baggrund af anbefaling fra Familiestyrelsen, som

dels selv har undersøgt den konkrete sag, dels har haft et revisionsfirma til at gennemgå økonomien i adoptionerne fra Indien.”

Det midlertidige stop blev indført på baggrund af en sag, hvor en indisk far til DR-tv oplyste, at han var blevet ’franarret’ sine børn. Børn

som efterfølgende var blevet bortadopteret til Danmark.

Der blev ved samme lejlighed rejst mistanke om uretmæssige, økonomiske transaktioner mellem AC Børnehjælp og deres indiske

samarbejdspart.

En undersøgelse, som Familiestyrelsen har gennemført, viser, at den konkrete sag blev behandlet korrekt i både Indien og Danmark, og at

faderen med vidner havde givet samtykke på sit eget sprog til bortadoption.

En grundig gennemgang af alle aktuelle sager vedrørende adoption af børn fra Indien til Danmark viste ifølge Familiestyrelsen,

at adoptionsproceduren i alle tilfælde var overholdt.

En revisionsundersøgelse af visse økonomiske transaktioner fra 2000-2007 fra adoptionsformidlere i Danmark til modtagere i Indien,

konkluderer foreløbigt, at der i det analyserede materiale ikke er belæg for at slutte, at adoption sker med økonomisk vinding for øje. Den

endelige revisionsrapport foreligger endnu ikke.

Familieminister Carina Christensen vil på baggrund af denne sag bede Familiestyrelsen om et forslag til, hvordan man kan skabe større

gennemsigtighed i de formidlende organisationers arbejde og økonomi – både hvad angår direkte betalinger, donationer, driftstilskud og

almindeligt børnehjælpsarbejde, som de udfører i de lande, som vi modtager børn fra.

Kontakt: 

For yderligere information, familie- og forbrugerministerens særlige rådgiver Lars Kaaber: 25408830